Osvojení psa

Z útulku si můžete nejen pejska odvést domů, ale můžete přijít i nezávazně. Možná si tak některého čtyřnohého kamaráda oblíbíte natolik, že potom bude vaše volba pro osvojení pejska do vlastního opatrování jednodušší.

Pokud si vyberete pejska z našeho útulku a jste zdaleka, prosíme ověřte si telefonicky na tel. čísle +420 602 952 692, zda pejsek již nebyl vydán. Nikoliv však prostřednictvím SMS zpráv. Na SMS zprávy pracovníci útulku nebudou odpovídat.

S sebou vezměte občanský průkaz na sepsání smlouvy, obojek a vodítko.

Při osvojení pejska z útulku prosím počítejte s tím, že:

  • U zvířat v útulku nelze přesně určit plemeno, věk, a povahu. U mláďat navíc nemůžeme zaručit velikost do které doroste, délku a kvalitu srsti.
  • Pes z útulku může mít určité zlozvyky, které se u něj nepodařilo odhalit. Správnou a trpělivou výchovou se však většina z nich dá odstranit.
  • Pes nebude poslouchat ihned po převzetí. Je nutné jej vychovávat, mít s ním trpělivost a usnadnit mu překonání nedůvěry z nového prostředí.
  • Přestože je pes v útulku několikrát vyšetřen veterinárním lékařem, mohou se u něj po převzetí objevit zdravotní potíže. Například průjem v důsledku stresu z nového prostředí, náhlé změny stravy apod.
  • V prvních dnech je nutné zabezpečit pejska proti útěku. Důkladně si přečtěte „Smlouvu o náhradní péči o zvíře z útulku“, kterou jste obdrželi s vaším novým pejskem. Jsou tam důležité pokyny, které musíte dodržet, aby bylo vaše společné soužití bezproblémové.

Důležité upozornění:

Psi se vydávají až po uplynutí nutné karantény. Během té jsou pejsci očkováni, čipováni, odčerveni apod. Doba karantény nelze zkrátit a může se lišit podle skutečného zdravotního stavu psa. O vydání psa z útulku rozhoduje veterinární lékař.

Pracovníci útulku nemohou znát přesnou povahu psa. Je pouze známo, jak se pes do útulku dostal, jeho reakce na pracovníky útulku a snášenlivost s ostatními psy v útulku.

Osvojení pejska z psího útulku není nárokové a záleží na rozhodnutí správce psího útulku, zda vám ho vydá.